Підсумки Загальних зборів 1 грудня 2018 року

Кількість співвласників квартир та нежитлових приміщень згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно – 708

Кількість голосів, що належать співвласникам квартир та нежитлових приміщень на загальних зборах відповідно до статті 3.6 Статуту – 680

Кількість співвласників, які взяли участь у голосуванні (письмовому опитуванні) – 417

Кількість голосів, що належать співвласникам які взяли участь у голосуванні – 403,75

Висловлюємо подяку усім співвласникам, які взяли участь у голосуванні!

А тепер результати голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«ЗА»

«ПРОТИ»

Не голосували

Результат

1. Організаційні питання (обрання голови та секретаря Загальних зборів, надання повноважень на підписання протоколу).

ПРОПОЗИЦІЯ 1.1: Обрати головою Загальних зборів Орловського Олексія Сергійовича. Доручити голові Зборів підписати протокол Загальних зборів.

394 бюлетенів
381.25 голосів
56.06%
16 бюлетенів
15.5 голосів
2.28%
7 бюлетенів
7 голосів
1.03%
рішення прийнято

ПРОПОЗИЦІЯ 1.2: Обрати секретарем Загальних зборів Бика Тараса Ігоровича. Доручити секретарю Зборів підписати протокол Загальних зборів.

393 бюлетенів
380.25 голосів
55.92%
17 бюлетенів
16.5 голосів
2.43%
7 бюлетенів
7 голосів
1.03%
рішення прийнято

2. Про затвердження звіту Правління Об’єднання за 2017 та 2018 рік.

ПРОПОЗИЦІЯ 2.1: Затвердити звіт Правління Об’єднання за 2017 рік з наступними показниками: надходження від співвласників в сумі 11 290 732 грн.; витрати Об'єднання в сумі 10 736 191 грн.

397 бюлетенів
384.25 голосів
56.51%
11 бюлетенів
10.5 голосів
1.54%
9 бюлетенів
9 голосів
1.32%
рішення прийнято

ПРОПОЗИЦІЯ 2.2: Затвердити звіт Правління Об’єднання за 9 місяців 2018 року з наступними показниками: надходження від співвласників в сумі 8 504 047,58 грн.; витрати Об'єднання в сумі 8 673 960,97 грн.

385 бюлетенів
372.25 голосів
54.74%
21 бюлетенів
20.5 голосів
3.01%
11 бюлетенів
11 голосів
1.62%
рішення прийнято

3. Про обрання нового складу Правління Об’єднання.

ПРОПОЗИЦІЯ 3.1: На підставі особистих заяв припинити повноваження членів правління: Маштакова Євгена Дмитровича, Семенова Сергія Семеновича.

407 бюлетенів
394.25 голосів
57.98%
7 бюлетенів
6.5 голосів
0.96%
3 бюлетенів
3 голосів
0.44%
рішення прийнято

ПРОПОЗИЦІЯ 3.2: Обрати до нового складу Правління Коломойця Дмитра Володимировича, власника квартири в під’їзді № 1 будинку № 6.

368 бюлетенів
355.25 голосів
52.24%
42 бюлетенів
41.5 голосів
6.1%
7 бюлетенів
7 голосів
1.03%
рішення прийнято

ПРОПОЗИЦІЯ 3.3: Обрати до нового складу Правління Кашпировського Артура Ігоровича, власника квартири в під’їзді № 1 будинку № 6.

292 бюлетенів
280.25 голосів
41.21%
110 бюлетенів
108.5 голосів
15.96%
15 бюлетенів
15 голосів
2.21%
рішення не прийнято

ПРОПОЗИЦІЯ 3.4: Обрати до нового складу Правління Протаса Юрія Івановича, представника власника квартири в під’їзді № 3 будинку № 6.

364 бюлетенів
352.25 голосів
51.8%
43 бюлетенів
41.5 голосів
6.1%
10 бюлетенів
10 голосів
1.47%
рішення прийнято

ПРОПОЗИЦІЯ 3.5: Обрати до нового складу Правління Мартинюка Вячеслава Володимировича, власника квартири в під’їзді № 3 будинку № 6.

284 бюлетенів
273.25 голосів
40.18%
117 бюлетенів
114.5 голосів
16.84%
16 бюлетенів
16 голосів
2.35%
рішення не прийнято

ПРОПОЗИЦІЯ 3.6: Обрати до нового складу Правління Бика Тараса Ігоровича, власника квартири в під’їзді № 4 будинку № 6.

372 бюлетенів
359.25 голосів
52.83%
33 бюлетенів
32.5 голосів
4.78%
12 бюлетенів
12 голосів
1.76%
рішення прийнято

ПРОПОЗИЦІЯ 3.7: Обрати до нового складу Правління Рябченка Володимира Миколайовича, представника власника квартири в під’їзді № 2 будинку № 2.

314 бюлетенів
304 голосів
44.71%
85 бюлетенів
81.75 голосів
12.02%
18 бюлетенів
18 голосів
2.65%
рішення не прийнято

ПРОПОЗИЦІЯ 3.8: Обрати до нового складу Правління Олефіренко Олену Іванівну, власника квартири в під’їзді № 2 будинку № 2.

325 бюлетенів
314 голосів
46.18%
79 бюлетенів
76.75 голосів
11.29%
13 бюлетенів
13 голосів
1.91%
рішення не прийнято

ПРОПОЗИЦІЯ 3.9: Обрати до нового складу Правління Орловського Олексія Сергійовича, представника власника квартири в під’їзді № 4 будинку № 2.

381 бюлетенів
369 голосів
54.26%
23 бюлетенів
21.75 голосів
3.2%
13 бюлетенів
13 голосів
1.91%
рішення прийнято

ПРОПОЗИЦІЯ 3.10: Обрати до нового складу Правління Радченка Костянтина Михайловича, власника квартири в під’їзді № 4 будинку № 2.

369 бюлетенів
357 голосів
52.5%
38 бюлетенів
36.75 голосів
5.4%
10 бюлетенів
10 голосів
1.47%
рішення прийнято

ПРОПОЗИЦІЯ 3.11: Встановити кількісний склад членів правління відповідно до кількості осіб, що обрані співвласниками на цих Зборах до складу Правління, але не менше 5 (п’яти) осіб.

396 бюлетенів
383.25 голосів
56.36%
12 бюлетенів
11.5 голосів
1.7%
9 бюлетенів
9 голосів
1.32%
рішення прийнято

4. Про обрання нового складу Ревізійної комісії Об’єднання.

ПРОПОЗИЦІЯ 4.1: Обрати до нового складу Ревізійної комісії Гордієнка Юрія Івановича, власника квартири в під’їзді № 2 будинку № 6.

261 бюлетенів
252.25 голосів
37.1%
143 бюлетені
138.5 голосів
20.37%
13 бюлетенів
13 голосів
1.91%
рішення не прийнято

ПРОПОЗИЦІЯ 4.2: Обрати до нового складу Ревізійної комісії Патюк Світлану Олександрівну, власника квартири в під’їзді № 1 будинку № 2.

359 бюлетенів
347.25 голосів
51.07%
46 бюлетенів
44.5 голосів
6.54%
12 бюлетенів
12 голосів
1.76%
рішення прийнято

ПРОПОЗИЦІЯ 4.3: Обрати до нового складу Ревізійної комісії Крохмаль Галину Романівну, власника квартири в під’їзді № 4 будинку № 2.

376 бюлетенів
363.25 голосів
53.42%
28 бюлетенів
27.5 голосів
4.04%
13 бюлетенів
13 голосів
1.91%
рішення прийнято

5. Про затвердження кошторису Об’єднання на 2019 рік.

ПРОПОЗИЦІЯ 5: Затвердити запропонований кошторис Об’єднання на 2019 рік, відповідно до якого запланувати на 2019 рік:

надходження (від співвласників) у загальній сумі 13 579 202,83 грн, в т.ч. внески на утримання спільного майна багатоквартирного будинку (забезпечення Об’єднанням утримання і експлуатації багатоквартирного будинку) 3 632 072,40 грн, внески на поводження з побутовими відходами (на вивіз сміття) 251 712,00 грн, внески на опалення (постачання теплової енергії) 4 387 050,00 грн, внески на відшкодування вартості електроенергії 4 295 571,84 грн, внески на водопостачання 519 880,92 грн, внески на водовідведення 467 715,67 грн, інші доходи 25 200,00 грн;

витрати за 2019 рік у загальній сумі 13 579 202,83 грн, в т.ч. витрати на утримання спільного майна багатоквартирного будинку (забезпечення об’єднанням утримання і експлуатації багатоквартирного будинку) 3 632 072,40 грн, витрати на поводження з побутовими відходами (на вивіз сміття) 251 712,00 грн, витрати на опалення (постачання теплової енергії) 4 387 050,00 грн, витрати на відшкодування вартості електроенергії 4 295 571,84 грн, витрати на водопостачання 519 880,92 грн, витрати на водовідведення 467 715,67 грн, інші витрати 25 200,00 грн;

Інші доходи, отримані Об’єднанням у результаті здавання в оренду допоміжних приміщень та іншого спільного майна багатоквартирного будинку, благодійні внески, пасивні доходи тощо використовувати відповідно до мети діяльності Об'єднання, передбаченої Cтатутом. Правління здійснює розпорядження коштами Об'єднання, в межах затвердженого кошторису та фактично наявних фінансових ресурсів. Дозволити Правлінню здійснювати перерозподіл видатків між статтями кошторису. Дозволити Правлінню оплачувати видатки, які не передбачені кошторисом, але спрямовані на виконання Об'єднанням статутних завдань, та дозволити Правлінню перевищення обсягів, встановлених кошторисом на енергоносії, водовідведення та вивіз сміття – згідно рахунків, виставлених постачальниками цих послуг, перевищення обсягів, встановлених кошторисом по всім іншім видаткам – не більше ніж на 10 %.

382 бюлетенів
369.25 голосів
54.3%
18 бюлетенів
17.5 голосів
2.57%
17 бюлетенів
17 голосів
2.5%
рішення прийнято

6. Про визначення та затвердження розмірів внесків співвласників.

ПРОПОЗИЦІЯ 6.1: Затвердити з 01 січня 2019 р. щомісячний розмір обов’язкових внесків співвласників на відшкодування витрат на управління багатоквартирним будинком (а саме: витрати на утримання спільного майна багатоквартирного будинку) для житлових приміщень у розмірі 6,7879 грн/м2 загальної площі за умови відсутності несанкціонованої заборгованості (несанкціонована заборгованість – це заборгованість не погоджена з адміністрацією Об'єднання).

367 бюлетенів
354.75 голосів
52.17%
43 бюлетенів
42 голосів
6.18%
7 бюлетенів
7 голосів
1.03%
рішення прийнято

ПРОПОЗИЦІЯ 6.2: Затвердити з 01 січня 2019 р. щомісячний розмір обов’язкових внесків співвласників на відшкодування витрат на управління багатоквартирним будинком (а саме: витрати на утримання спільного майна багатоквартирного будинку) для житлових приміщень у розмірі 7,4667 грн/м2 загальної площі при наявності несанкціонованої заборгованості (несанкціонована заборгованість – це заборгованість не погоджена з адміністрацією Об'єднання).

297 бюлетенів
286.75 голосів
42.17%
105 бюлетенів
102 голосів
15%
15 бюлетенів
15 голосів
2.21%
рішення не прийнято

ПРОПОЗИЦІЯ 6.3: Затвердити з 01 січня 2019 р. щомісячний розмір обов’язкових внесків співвласників на відшкодування витрат на управління багатоквартирним будинком (а саме: витрати на утримання спільного майна багатоквартирного будинку) для нежитлових приміщень (крім паркомісць у підземному паркінгу) у розмірі 4,9770 грн/м2 загальної площі за умови відсутності несанкціонованої заборгованості. та 5,9724 грн/м² загальної площі при наявності несанкціонованої заборгованості (несанкціонована заборгованість – це заборгованість не погоджена з адміністрацією Об'єднання).

357 бюлетенів
344.25 голосів
50.63%
52 бюлетенів
51.5 голосів
7.57%
8 бюлетенів
8 голосів
1.18%
рішення прийнято

ПРОПОЗИЦІЯ 6.4: Затвердити щомісячні обов’язкові внески на вивіз сміття (поводження з побутовими відходами) з 01.01.2019 року у розмірі 0,47 грн за 1 м² загальної площі, які розраховані за формулою: 110,40 грн/м3 (тариф компанії, що здійснює вивезення сміття) * 190 м3 (середня обсяг сміття на місяць) / 44 590,2 м2 (загальна площа квартир та нежитлових приміщень). В разі зміни тарифів компанії, що здійснює вивезення сміття, доручити Правлінню Об’єднання самостійно коригувати розміри внесків на вивіз сміття (поводження з побутовими відходами) згідно з наведеною формулою.

364 бюлетенів
352.25 голосів
51.8%
46 бюлетенів
44.5 голосів
6.54%
7 бюлетенів, 7 голосів
1.03%
рішення прийнято

ПРОПОЗИЦІЯ 6.5: Затвердити на період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року щомісячний розмір обов'язкових внесків для всіх співвласників на відшкодування витрат на управління багатоквартирним будинком (а саме: обов’язкові внески на оплату комунальних послуг стосовно спільного майна багатоквартирного будинку – полив на внутрішньому дворі житлового комплексу) з розрахунку 0,099 грн. за 1 м² загальної площі.

359 бюлетенів
347.25 голосів
51.07%
49 бюлетенів
47.5 голосів
6.99%
9 бюлетенів
9 голосів
1.32%
рішення прийнято

ПРОПОЗИЦІЯ 6.6: Затвердити на період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року щомісячний розмір обов'язкових внесків для всіх співвласників на відшкодування витрат на управління багатоквартирним будинком (а саме: обов’язкові внески на поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку – ремонт системи водопостачання та пожежогасіння в комплексі) з розрахунку 0,099 грн. за 1 м² загальної площі.

371 бюлетенів
358.25 голосів
52.68%
38 бюлетенів
37.5 голосів
5.51%
8 бюлетенів
8 голосів
1.18%
рішення прийнято

ПРОПОЗИЦІЯ 6.7: Затвердити, що розмір внесків на водопостачання з 01.01.2019 року залишаються на рівні 10,564 грн/м3.

377 бюлетенів
364.75 голосів
53.64%
31 бюлетенів
30 голосів
4.41%
9 бюлетенів
9 голосів
1.32%
рішення прийнято

ПРОПОЗИЦІЯ 6.8: Затвердити внески на водовідведення з 01.01.2019 року у розмірі тарифу на водовідведення, встановленого для ПАТ «АК «Київводоканал»; даний тариф станом на 01.12.2018 р. складає 9,504 грн/м3. У разі зміни тарифу на водовідведення для ПАТ «АК «Київводоканал», Правління Об’єднання має з дати зміни цього тарифу привести у відповідність розмір внесків на водовідведення для співвласників Об’єднання; такий перегляд розмірів внесків не потребує його затвердження Загальними зборами.

377 бюлетенів
364.25 голосів
53.57%
30 бюлетенів
29.5 голосів
4.34%
10 бюлетенів
10 голосів
1.47%
рішення прийнято

ПРОПОЗИЦІЯ 6.9: Затвердити з 01.01.2019 року наступний порядок розрахунку вартості опалення (централізованого постачання теплової енергії):

1. Розмір внесків на опалення (ВОП) по кожному житловому та нежитловому приміщенню, в якому відсутні вузли розподільного обліку теплової енергії, розраховується щомісячно за наступною формулою:

ВОП = SОП * ЦОП

де

ВОП – розмір внесків на опалення за попередній (розрахунковий) місяць (грн.);

SОП – опалювальна площа згідно технічної документації на приміщення (м2);

ЦОП – вартість опалення 1 м2 опалювальної площі (грн/м2), розраховується за наступною формулою:

ЦОП = ВОБ / SОБ

де

SОБ – опалювальна площа всіх житлових та нежитлових приміщень будинку (м2);

ВОБ – загальні витрати на опалення по всьому будинку (грн.), розраховується за наступною формулою:

ВОБ = ВКОТ + АК + ВГАЗ

де

ВКОТ – витрати на обслуговування котельні (в т.ч. витрати на електроенергію для котельні) згідно даних бухгалтерського обліку (грн.); протягом опалювального та неопалювального періоду середньомісячні витрати на обслуговування однієї котельні не мають перевищувати 15 тис. грн.;

АК – амортизація обладнання котельні (грн), складає 15 тис. грн/місяць (вартість обладнання котельні 2,7 млн грн / 15 років / 12 місяців);

ВГАЗ – сумарні витрати на газ, спожитий протягом минулого (розрахункового) місяця (грн.), розраховується за наступною формулою:

ВГАЗ = VГАЗ * (Ц + T + Р)

де

VГАЗ – об’єм газу, фактично поставлений на котельню протягом відповідного місяця згідно показників коректорів (лічильників) газу;

Ц – вартість постачання 1000 м3 газу (з ПДВ) згідно договору з постачальником газу (наразі – НАК «Нафтогаз України»);

T – вартість транспортування 1000 м3 газу (з ПДВ) згідно договору з газотранспортною організацією (наразі – Філія «УМГ «Київтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз»);

Р – вартість розподілу 1000 м3 газу (з ПДВ) згідно договору з газорозподільчою організацією (наразі – Києво-Святошинська ФЕГГ ПАТ «Київоблгаз»);

2. Вартість 1 Гкал (ВГкал) розраховується за наступною формулою:

ВГкал = ВОБ / Q

де

ВОБ – загальні витрати на опалення по всьому будинку (грн.), розраховується в порядку, наведеному вище;

Q – кількість тепла (Гкал), виробленого на котельні протягом відповідного місяця згідно показників лічильників тепла.

357 бюлетенів
345.25 голосів
50.77%
25 бюлетенів
24.5 голосів
3.6%
35 бюлетенів
34 голосів
5%
рішення прийнято

7. Про порядок сплати внесків співвласників.

ПРОПОЗИЦІЯ 7.1: Затвердити, що задля економії коштів співвласників та ОСББ, уникнення зайвих помилок та спрощення розрахунків, всі види обов’язкових внесків можуть сплачуватися співвласниками на будь-який з рахунків ОСББ, зазначених в квитанції для сплати обов’язкових внесків.

378 бюлетенів
367 голосів
53.97%
19 бюлетенів
17.5 голосів
2.57%
20 бюлетенів
19.25 голосів
2.83%
рішення прийнято

ПРОПОЗИЦІЯ 7.2: Обов’язкові внески за кожен місяць мають бути сплачені не пізніше 20 числа наступного місяця.

364 бюлетенів
352.25 голосів
51.8%
46 бюлетенів
45 голосів
6.62%
7 бюлетенів
6.5 голосів
0.96%
рішення прийнято

8. Про затвердження Правил добросусідства в Об’єднанні.

ПРОПОЗИЦІЯ 8: Затвердити запропоновані Правила добросусідства, проживання та користування спільним майном в багатоквартирних будинках №№ 2, 4, 6 по вулиці Печерській в селі Чайки Києво-Святошинського району Київської області.

377 бюлетенів
364.25 голосів
53.57%
25 бюлетенів
24.5 голосів
3.6%
15 бюлетенів
15 голосів
2.21%
рішення прийнято

9. Про розгляд пропозицій, які надійшли від співвласників.

Пропозиції, що надійшли від Гордієнка Юрія Івановича, наведені “без будь-яких змін формулюванні”.

ПРОПОЗИЦІЯ 9.1: З 01.12.2018 року Бухгалтерії ОСББ «Брест-Литовське» відкрити відповідні рахунки в банку і виставляти окремі рахунки до оплати:

1) «Електроенергія»

2) «Водовідведення» і «Холодна вода»

3) «Обов'язкові внески на відшкодування витрат на опалення»

4) «Обов'язкові внески на утримання будинку і прибудинкової території»

184 бюлетенів
177 голосів
26.03%
217 бюлетенів
210.75 голосів
31%
16 бюлетенів
16 голосів
2.35%
рішення не прийнято

ПРОПОЗИЦІЯ 9.2: З 01.12.2018 року ОСББ «Брест-Литовське» припинити всі договірні відносини з найнятим персоналом, родичі яких входять до складу правління чи/та ревізійної комісії ОСББ «Брест-Литовське». А також припинити договірні відносини з юридичними особами та ФОП, які очолюються родичами членів правління чи/та ревізійної комісії ОСББ «Брест-Литовське».

276 бюлетенів
268 голосів
39.41%
119 бюлетенів
113.75 голосів
16.73%
22 бюлетенів
22 голосів
3.23%
рішення не прийнято

ПРОПОЗИЦІЯ 9.3: До 01.05.2019 року ОСББ «Брест-Литовське» робочій групі зі складу членів правління чи/та ревізійної комісії організувати та провести конкурс на Керуючу компанію, яка може запропонувати альтернативні послуги та тарифи з обслуговування будинку.

270 бюлетенів
261 голосів
38.38%
132 бюлетенів
127.75 голосів
18.79%
15 бюлетенів
15 голосів
2.21%
рішення не прийнято

10. Різне.

ПРОПОЗИЦІЯ 10.1: До прийняття іншого рішення Загальними Зборами, ОСББ “Брест-Литовське” є колективним споживачем комунальних послуг з усіма правами, що передбачені чинним законодавством.

387 бюлетенів
375.25 голосів
55.18%
14 бюлетенів
12.5 голосів
1.84%
16 бюлетенів
16 голосів
2.35%
рішення прийнято

ПРОПОЗИЦІЯ 10.2: Після виконання технічних умов щодо приєднання Будинків до електричних мереж електроенергетики, уповноважити Правління вчинити всі передбачені чинним законодавством дії, які спрямовані на: 1) прийняття/набуття БЕЗОПЛАТНО у власність/постійне користування/користування ОСББ “Брест-Литовське” трансформаторної підстанції; 2) укладення правочинів щодо спільного користування технологічних мереж із власником цих мереж; 3) вчинення правочинів та/або виконання дій, які необхідні співвласникам та/або ОСББ “Брест-Литовське” для укладення договорів з енергопостачальником та/або оператором системи розподілу та/або іншими споживачами в порядку та на умовах, визначених Правлінням, шляхом складання відповідного протоколу Правління ОСББ “Брест-Литовське”.

397 бюлетенів
384.75 голосів
56.58%
10 бюлетенів
9.5 голосів
1.4%
10 бюлетенів
9.5 голосів
1.4%
рішення прийнято

ПРОПОЗИЦІЯ 10.3: Уповноважити Правління вчинити всі передбачені чинним законодавством дії, які спрямовані на прийняття/набуття БЕЗОПЛАТНО (дарування) у власність ОСББ “Брест-Литовське” земельної ділянки площею (розміром) 1,6853 га, (кадастровий номер земельної ділянки 3222485903:02:006:5448), в межах якої розташовані Будинки № 2, № 6 по вул. Печерська в с. Чайки Києво-Святошинського району Київської області та належні до них будівлі та споруди, що необхідні для обслуговування вказаних багатоквартирних будинків та задоволення житлових, соціальних і побутових потреб власників (співвласників) та наймачів (орендарів) квартир, а також нежитлових приміщень.

397 бюлетенів
384.25 голосів
56.51%
12 бюлетенів
11.5 голосів
1.69%
8 бюлетенів
8 голосів
1.18%
рішення прийнято

ПРОПОЗИЦІЯ 10.4: Уповноважити Правління вчинити всі передбачені чинним законодавством дії, які спрямовані на прийняття/набуття БЕЗОПЛАТНО у користування ОСББ “Брест-Литовське” земельної ділянки, на якій розташована свердловина, шляхом укладання договору земельного сервітуту з власником (користувачем) земельної ділянку з правом самостійного обрання членами Правління особи, уповноваженої на його підписання.

401 бюлетенів
388.25 голосів
57.1%
6 бюлетенів
5.5 голосів
0.81%
10 бюлетенів
10 голосів
1.47%
рішення прийнято

ПРОПОЗИЦІЯ 10.5: З метою відображення в бухгалтерському обліку ОСББ “Брест-Литовське” повної та достовірної інформації про активи будинків № 2 та № 6 по вул. Печерська в с. Чайки Києво-Святошинського району Київської області, що перебувають на балансі/управлінні ОСББ “Брест-Литовське”, приведення внутрішньої документації Об'єднання у відповідність до вимог чинного законодавства та на виконання ухвалених судових рішень, уповноважити Правління оформити документи про прийняття від ТОВ “Екожитлосервіс” та/або ТОВ “Екоінвестбуд” та/або інших осіб активів будинків в управління та/або на баланс Об’єднання та технічної документації на них. У разі необхідності, створити комісію/ї з приймання-передачі активів Будинків та технічної документації на будинки, підписати відповідні документи/рішення та відобразити у бухгалтерському обліку.

400 бюлетенів
387.25 голосів
56.95%
5 бюлетенів
4.5 голосів
0.66%
12 бюлетенів
12 голосів
1.76%
рішення прийнято

ПРОПОЗИЦІЯ 10.6: Пропозиції від співвласників

Зробити договори з Київенерго, встановити тариф згідно закону, до 100 кВт - одна ціна, після 100 кВт спожитої енергії - інша ціна.

Обурює встановлення додаткових тренажерів у дворі будинку!!! Дратує у вихідні верещання та галас! Відпочити після роботи неможливо. Для облаштування тренажерів є ліс!

Винести на обговорення та затвердження мешканцями комплексу закладення інвестиційних внесків у тариф на холодне водопостачання для збору необхідних коштів на ще одну або декілька водяних скважин. Наприклад, тариф 10 грн/м3 + 3 грн/м3 на нову скважину (цифри для прикладу і не є запропонованими).

Знову вернутися до питання підключення до централізованого водопостачання. Можливо, за цей час щось змінилось.

З метою запобігання викидання сміття в наші мусорні баки мешканцями села П.П.Борщагівка та Чайки, встановити відеокамери або охорону комплексу

1. Боротьба з боржниками.

2. Покращити прибирання закритих приміщень балконів.

3. Налагодити роботу з контролю доступу в двір через шлагбаум (не пускати "лівих машин").

Вжити заходи щодо боржників по сплаті за комунальні послуги!!! Чому ми повинні платити, а боржники користуються послугами, але не платять! За все в цьому житті треба платити!!!

1.Встановлення огорожі і закритої території будинку для недопущення невідомих осіб на терит.

2. Розглянути охорону будинку.

3. Оновлення дит.майданчику.

4. Покропити ліс від кліщів.

5. Написати лист в лісництво на очищення під сухостою, щоб не було падіння, та насадження нових дерев.

6. Співпраця з лісництвом на облагородженням лісу.

Т.к. за счет наших денег содержатся сантехники, было бы правильно получить возможность привлекать их на необходимые сантех работы в квартирах (если у жильцов есть такая необходимость) без дополнительной оплаты. В крайнем случае, за умеренную плату в ОСББ, а не на руки.

Довести до логічного завершення судове провадження щодо розкрадання коштів в ОСББ колишнім бухгалтером!

Проводити планове відключення боржників від мереж ОСББ, в разі наявності заборгованості більше місяця. Після 3-х місяців передавати справи боржників коллекторським компаніям.

Організувати своєчасне (відповідно до графіка) і якісне прибирання під'їздів (коридорів, сходових зон). Є суттєва і регулярна незадоволеність прибиранням!!!

Прошу негайно дати офіційну відповідь на мої численні заяви

В зв'язку з невикористанням за призначенням коштів, що були оплачені на окремий рахунок ОСББна виготовлення тех. документації на прямі договори з "Київобленерго", прошу зарахувати мені мою оплату в рах. оплати комунальних платежів.

Можливо, це і не в компетенцїї ОСББ, але, згідно із законом про децентралізацію, ставити питання перед сільрадою про приєднання с. Чайки до м. Києва. У нас є такі депутати…

До п. 10.3. У разі, якщо Загальними зборами буде прийнято позитивне рішення щодо прийняття / набуття у власність ОСББ "Брест-Литовське" земельної ділянки (кад. номер 3222485903:02:006:5448), зважаючи, що ОСББ - юридична особа, яка може бути ліквідована або реорганізована, прошу при укладанні договору дарування зазначеної земельної ділянки передбачити умову, що у випадку ліквідації чи реорганізації ОСББ "Брест-Литовське" або у разі знищення (руйнування) багатоквартирних будинків №№ 2, 4, 6 на вул. Печерській, с. Чайки ... майнові права на земельну ділянку (кад. номер 3222485903:02:006:5448) зберігаються за співвласниками зазначених багатоквартирних будинків на праві спільної сумісної власності.

Проводити роботу з мешканцями по реєстрації їх за місцем проживання

1. Розглянути можливість організації кабінету сімейного лікаря / педіатра на умовах контракту із центром первинної медичної допомоги м. Боярки, обладнати кабінет, визначити дні прийому.

2. Забезпечити озеленення території, в т.ч. орендаторами, та догляду за ними.

3. Установити банкомат.

4. Збільшити кількість лавок по периметру будинку, в "тихій зоні", для відпочинку мам з маленькими дітьми.

Пропозиції 6.4, 6.5, 6.6 - розраховувати обов'язкові платежі не по м2 площі, а загальну вартість послуг розділити на відповідну кількість квартир в комплексі, оскільки, я вважаю, несправедливо, що на такі загальні послуги мають платити різну суму у відповідності до м2 загальної площі квартир, а користуються всі співвласники цими послугами в однаковій мірі.

Заборона проведення шумних вечірок та робіт у будні після 22:00, та у вихідні дні до 9:00 ранку та після 22:00 вечора.

1. Убрать борд на выезде возле Б-фреш, мешает обзору дороги.

2. Чистить от снега и льда улицу.

3. Освободить от проживания помещения в подъездах на первом этаже. И использовать их по назначению, например как колясочные.

Щодо пропозиції в пропозиції 5: "інші доходи…" доповідати структуру та витрати.

Де дерева та зелені насадження?

1. Розширити пошук на посаду виконавчого директора ОСББ "Б.-Л." з-поміж студентів-випускників відмінників/хорошистів ВУЗів України, які дають відповідну управлінську/менеджерську освіту.

2. Провести перемовини з власником парковки під відкритим небом щодо прибирання сміття (можливо спільно з персоналом ОСББ) за парканом, що за сміттєвими контейнерами навпроти 8-ї секції, з вікон горішніх поверхів якої це сміття, в т.ч. будівельне, добре видно вже декілька років поспіль, його досі ніхто не прибрав.

3. Нарешті вирішити питання з лампами денного світла у під'їздах, щоб вони в тих місцях біля дверей виходів на балкон, де вдень світить сонце і добре видно, мали змогу вимикатися.

4. Магазин "Грядки": зобов'язати власника зробити підсвітку сходів (особливо взимку, коли короткий світовий день).

5. Розробити стандарти прибирання прибудинкової території для двірників (де може взимку лежати сніг, а де його потрібно прибирати, де влітку повинна рости трава, а де її та бур'ян потрібно виривати, щоб вони не руйнували асфальт та бордюри, де замітати пісок та багнюку з-під бордюрів доріг та тротуарів).

6. Озеленення території: планування, організація, координація - призначити відповідальну особу за озеленення.

7. Визначити місію (ціль) і лозунг створення ОСББ "Б.-Л." та повідомити про це усіх співвласників та найманий персонал ОСББ "Б.-Л." (на сайті, дошках об'яв, в т.ч. в приміщенні, де розташований диспетчерський пункт).

Для пенсіонерів бажано встановити термін оплати за ком.послуги 25 число кожного місяця

Можу на себе взяти участок по бухгалтерському обслуговуванню і відповідно провести аудит ведення бух.обліку, для підтвердження правильності ведення бух.обліку, подачі звітності і оплати всіх податків.

Предлагаю установить на этажах в подъездах датчики движения, которые будут включать-выключать лампы. Это не затратно, а сэкономит массу электроэнергии.

Давайте сделаем шаг навстречу цивилизации - начнем разделять мусор!!! Для начала хот контейнер для пластиковых отходов - всех, не только бутылок.

Обмежити доступ до прибудинкової території комплексу

Заключити договори з Обленерго, Водоканал, ПАО "Київоблгаз". Надати відповіді на всі мої заяви.

До пунктів 6.4 та 6.8. Зміни тарифів компаній на вивіз сміття та для ПАТ "Київводоканал" - доводити це до співвласників вчасно перед заміною тарифів, на сайті ОСББ "Брест-Литовське"

Пропоную зменшити температуру гарячої води в системі опалення вдвічі, у зв'язку з тим, що з відключеними батареями у квартирі 22 "С, при плюсовій температурі на вулиці батареї мають бути ледь теплими, а до труб не можна доторкнутися, такі гарячі. При включеній батареї на кухні температура 26"С, а має бути 20 за нормами. Давайте будемо більш економними, ціни на газ недешеві.

Зробити з'їзди з тротуарів по периметру будинків № 2 та № 6 для проїзду колясок

Створити єдину загальну вайбер групу усіх співвласників житлового та нежитлового майна ЖК "Брест-Литовський" для ефективного обговорювання та вирішення поточних питань по розвитку ЖК.